Sueldo

Concepto retributivo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional.